Roboty ziemne przy budowie domu

Budowa własnego domu jest dla większości z nas, marzeniem na całe życie. Aby to jednak zrealizować, czeka na Ciebie kilka zadań. Jednym z ważniejszych elementów budowy domu są roboty ziemne.
Roboty ziemne obejmują wykopanie wierzchniej warstwy gleby (tzw. Warstwy humusu) na terenie budowy . Z reguły warstwa o głębokości około 20 cm jest usuwana i składowana na posesji. Ta warstwa gleby jest ponownie wykorzystywana podczas zasypywania, a później pozwala na szybki wzrost roślin i trawnika. Następnie wykopany jest właściwy dół budowlany, który jest niezbędny dla płyty fundamentowej lub piwnicy.
Aby móc wywieźć usuniętą glebę, zwykle wymagane jest wcześniejsze dokonanie analizy gleby : ma to na celu zapobieżenie zanieczyszczeniu składowisk wszelkimi niebezpiecznymi substancjami, takimi jak metale ciężkie. Badanie gruntu przeprowadzane jest także w celu rozpoznania rodzaju warstw podłoża oraz ustalenia poziomu wód gruntowych. Taka kontrola pozwala stwierdzić jaki typ gruntu znajduje się na badanym obszarze oraz jakie fundamenty należy zastosować, aby zapewnić stabilność nowo powstałemu budynkowi.

Po wzniesieniu piwnicy lub wylaniu płyty stropowej można przystąpić do zasypywania. Zwłaszcza na obszarach, które mają być później utwardzone, takich jak drogi dojazdowe, chodniki czy miejsca parkingowe, należy podjąć działania zapobiegające procesom osadniczym spowodowanym wpływem warunków atmosferycznych. Dlatego zaleca się stosowanie materiału odpornego na filtrację i nieosadzającego się, takiego jak piasek żwirowy. Wierzchnią warstwę gleby na posesji można następnie rozprowadzić wokół domu, tak aby nic nie stało na przeszkodzie późniejszemu szybkiemu zazielenieniu.